NSSL har som målsetning å gi et så godt tilbud som mulig til alle som ønsker å drive med skiskyting.
I perioder med stor pågang av nybegynnere vil det til tider kunne være vanskelig å gi alle et så godt og sikkert tilbud som mulig. Det kan derfor hende at vi ikke tar inn flere medlemmer når en gruppe er fullt.

1.1 Minstealder
Minstealder for å starte med skiskyting i NSSL er satt til 10 år. Det betyr at utøveren må tilfredsstille krav for å kunne gå i 10-års klassen i den rennsesongen vedkommende melder seg inn i NSSL. Utøveren må fylle 10 år senest 31. desember året etter oppstart.
Barn som er for unge til å begynne med skiskyting oppfordres til å trene langrenn i den lokale skiklubben før man begynner med skiskyting.

1.2 Skiskytterskolen
Alle nye skiskyttere samles til felles skiskytterskole i NSSL’s regi. Denne holdes hver høst og følger Skiskytterforbundets mal for introduksjon til sporten. Alle nye utøvere får utdelt heftet «Skiskytterskolen» som inneholder pensum i skiskytterskolen.
Skiskytterskolen består av 10 økter der de 3 første gjennomføres med krav om foresattes tilstedeværelse. Disse første 3 øktene er en innføring i idretten og hva det betyr å være utøver og forelder/foresatt til en skiskytter. Sikker håndtering av våpen, foreldrevettregler og medvirkning er viktige temaer som gås igjennom med foreldrene disse dagene. Et sikkerhetskurs for foreldre er lagt inn som obligatorisk del av skiskytterskolen.
Økt nr.4-10 gjennomføres sammen med løpere i samme aldersgruppe under veiledning av gruppens trener(e).
Hovedtrener for respektive gruppe sikrer at skiskytterskolens innhold gjennomgås i løpet av de resterende øktene. Løperen får et bevis på gjennomført skiskytterskole etter 10 økter.
Aktiv deltagelse fra foreldre på alle 10 øktene kvalifiserer for trener I kurs, bevis for trener I kurs deles ut til de som fremtidig ønsker å bidra som hjelpetrener i NSSL.

1.3 Gruppeinndeling
NSSL deler normalt løpere inn i følgende grupper:
Rekruttgruppe: 10-12 år
Minigruppe: 13-14 år
HL-gruppe: 15-16 år
Jr/Sr gruppe: 17 år +

1.4 Venteliste
De som ønsker å begynne med skiskyting, men som er for unge kan sette seg på venteliste ved å henvende seg til klubbens rekrutteringsansvarlig. Dette gjelder også nybegynnere som er gamle nok, men som henvender seg til klubben midt i sesongen.
Nye løpere som har skiskyttererfaring og/eller representert andre klubber tidligere vil kunne gå rett inn i en gruppe dersom trenerteamet har kapasitet til dette under forutsetning av at alle formalia knyttet til klubbskifte er ivaretatt. Dato for oppstart av neste Skiskytterskole publiseres på NSSL’s hjemmeside i god tid før oppstart.

1.5 Utleievåpen
For å kunne gi så mange som mulig en mulighet til å begynne med skiskyting har NSSL et stort antall våpen for utleie.
Klubben leier normalt ut våpen i max 2 år. Etter dette er det forventet at man skaffer eget våpen slik at leievåpenet kan tilbys til nye rekrutter.
Alle utleievåpen er registrert på NSSL’s samlede våpenkort og leietaker skriver under på en utleieavtale for det våpenet som leies ut. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i og forholde seg til de lover og regler som gjelder i denne sammenheng. Det er leietakers ansvar å vedlikeholde våpenet. Leietaker kan bli erstatningspliktig for uvøren bruk og dårlig vedlikehold.