REFUSJON AV KOSTANDER IFM RENN

Kasserer i klubben er Jørn Sandberg hos firmaet Sandberg Regnskap as, Pb 64, 1483 Hagan.

Jørn har epostadresse; joern@sandbergregnskap.no og har telefon 919 02 251.

Alle krav om refusjoner listes opp på et ark med kvitteringer/bilag vedlagt pr. utøver. Husk å påføre eget kontonummer.

Alle refusjoner skal sendes som scan i PDF-format til Jørn Sandberg på ovennevnte adresse. Lag helst én PDF-fil med forside og kvitteringer i samme fil.

HL, NM, NORGESCUP

Alle refusjoner må være for reelle dokumenterte utgifter. (reise, hotell etc)

Hovedlandsrenn og NM helg dekkes med inntil 2500,-
NorgesCup og NM enkeltrenn, dekkes med inntil 500,- pr. renn der det er overnatting.

I tillegg er det en gulrot for å delta på alle Norgescuprenn med 200,- pr renn der det er overnatting.

Klubben dekker i tillegg utgiftene for en leder på disse rennene om det er behov, leder må stille på lagledermøte og organisere innskyting, henting av startnr etc.

ANDRE RENN

Her legges ved kvittering for påmeldte renn.
DNF refunderes (Did not finish – Deltager startet men sluttførte ikke).
DNS refunderes ikke (Did not start – Deltager startet ikke).