Vi var av de utvalgte i Nittedal som fikk midler av NOAH for noen måneder siden.

Pengene er øremerket tiltak som vil redusere utslipp av bly på skiskytterbanen på Sagerud. På dugnaden i juni ble det laget forskaling og støpt dekke under selvanviserne der betongfundamenter manglet. Dette er viktig for å kunne samle inn blyfragmentene som faller ned ved kulefangere og selvanvisere under skyting.

– Vi setter meget stor pris på at NOAH hjelper oss til å redusere forurensningen på skytebanen vår – det er ekte miljøengasjement, sier leder i Nittedal skiskytterlag, Morten Cyren.


Om NOAH

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensingsgrad. Gjennom snart 30 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap.»