NITTEDAL SKISKYTTERLAG
c/o Morten Cyren
Tumyrveien 57C
1482 NITTEDAL

Org.nr. 982 943 655

Styret

Morten Cyren – leder
Ansvarsområder: Marked, økonomi og sponsor
morten@cyren.no, tlf 90 09 89 88

Kjell-Ove Skare – nestleder
Ansvarsområder: Anlegg, materiell, våpen, sikkerhet, Kvalfoss-sprinten, WC Holmenkollen
kjell-ove@live.com, tlf 94 05 94 36

Olav Erich Yri – styremedlem
Ansvarsområder: Rekruttering og medlemmer (Skiskytterskolen, Spond og Klubbadmin)
olav.yri@hotmail.com, tlf 97 68 06 51

Christine Rehn Jensen – styremedlem
Ansvarsområder: Informasjon, nettside, sosiale medier og kommunikasjon
jensen.christine@gmail.com, tlf 99 40 05 29

Elin Aspevik – styremedlem
Ansvarsområder: Arrangement og samlinger
aspevikelin@gmail.com, tlf 99 21 22 62

Andre kontaktpersoner

Jessica Bollnert – Jenteansvarlig / Mammaskyting
jessica@bollnert.com, tlf 92 69 60 58

Jan Grande – klubbansvar World Cup i Skiskyting Holmenkollen
jan.grande@online.no, tlf 92 66 01 10

Regnskapsfører

SANDBERG REGNSKAP AS
Destilleriveien 11
1481 HAGAN

Bankkonto

Konto 2030.19.43556 – Sparebank1 – Nittedal Skiskytterlag