Positiv utvikling for skiskytternes anlegg på Sagerud takket være sparebankstiftelsene

Helt siden skiskytterlaget ble etablert i 1984 og fikk etablere seg med skytebane i det som den gang var «langt uti skauen» på Sagerud, har laget vært avhengig av generator for belysning av selvanviserne. Det må bare erkjennes at dette har gitt en del hodebry for både utøvere, foreldre og trenere – og ønsket om å få «skikkelig» strøm har forsterket seg de senere årene. Planene om utvikling av et felles langrenns- og skiskytteranlegg med nye løyper, rulleskimuligheter og snøproduksjon har det vært jobbet konkret med siden 2011 og ser nå endelig ut til å kunne konkretiseres med godkjenning av reguleringsplan i høst…vi krysser fingrene! Her samarbeider vi med NILs skigruppe om et anlegg som dekker området Sagerud – Sørli. (Innlegget fortsetter under bildene!)

Den planlagte anleggsutviklingen krever at det legges strøm til Sagerud med kapasitet til å drive kraftkrevende snøkanoner – og vi valgte derfor å ta denne investeringen som første trinn i anleggsutviklingen. Det er flere år siden planen for strøm var på plass, men vi har hatt ønske om å få ned kostnadene og derfor sett etter muligheter for det. I sommer og høst ble arbeidet gjort og det ligger nå to store kabler som gir strøm nok til å drive fire snøkanoner – men enda viktigere oppleves det nok å være sikker på at det er lys på selvanviserne i høstmørket og at det er varme i klubbhuset! 

For en relativt liten klubb så innebar budsjettet på over 380 000 kroner for å legge en strømkabel en stor investering. Vi er derfor særdeles takknemlig for å motta svært viktige pengegaver fra Sparebankstiftelsen JLN på 150 000 kr og fra Varingen/Amedia/Sparebankstiftelsen DNB på 25 000 kr. Stiftelsene er, som mange vet, svært viktige bidragsytere til lokalt arbeid med idrett og kultur, og vi er svært takknemlig for deres positive holdning til skiskytterne!

Vi må også få takke firmaet Hallingdal Entreprenør AS som bidro til å grave og legge kablene mellom trafoen på Kruttverket og Sagerud.  Dette bidro til at vi kunne legge to kabler istf en som opprinnelig planlagt, og derved slippe å legge en kabel til senere. Budsjettet ble derfor øket til 440 000 kr. Totalt sett har klubben brukt over 300 dugnadstimer for å få på plass strømanlegget inkludert kabelbu for strømskapet på Sagerud.