Årsmøtet avholdes onsdag 20 mars kl 2000 på klubbhuset på Sagerud.
Saksliste og -dokumenter kan lastes ned her.

Vi oppfordrer alle til å delta på årsmøtet og bli med å påvirke viktige beslutninger som angår idrettslaget vårt og medlemmene våre.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret